Velkommen

Sallvej-1

Lægerne Sallvej er en kompagniskabspraksis med 5 faste speciallæger i almen medicin, en fast vikar, som også er speciallæge, samt 1-2 uddannelses-læger. Vi lægger bl.a. vægt på god tilgængelighed, høj faglig kvalitet og en behagelig stemning i klinikken. Som patient er du tilmeldt alle lægerne, men du er velkommen til at vælge en fast læge. Dog med det forbehold, at du ved akut opstået sygdom eller den faste læges fravær eventuelt må konsultere en af de andre læger.

Konsultation:

Læge-konsultation: Kun efter forudgående tidsbestilling.

Blodprøve: Uden tidsbestilling alle dage kl 8-10. Prøven skal på forhånd være aftalt med en læge.
Undtagelse: Der skal bestilles tid til blodprøver forud for års-kontrol af kronisk lidelse.

Sygeplejerske-konsultation: Uden tidsbestilling alle dage kl 12.30-14. Gælder fx. fjernelse af sting, vaccinationer, sårbehandling, øreskylning mm.

DET GULE SUNDHEDSKORT skal medbringes ved  alle henvendelser.

—————————————————————————————————————————————————

Selvbetjening

Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du:

  • Bestille tid. OBS! Dog ikke til lægeerklæringer og attester, da der måske skal afsættes ekstra tid afhængig af attest-type
  • Forny recepter på fast medicin
  • Skrive til lægen.
  • Læse beskeder fra lægen

For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal alle brugere  – også børn – oprettes med eget CPR-nr og adgangskode. Tryk på knappen “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen under “Praktisk info” i menuen foroven.

Det er meget vigtigt at al mail-korrespondance foregår i den konkrete persons CPR-nr, også når det gælder børn. Ellers vil oplysningerne havne i en forkert journal.

Selvbetjening kan også foregå via app’en “Mit helbred” til iOS og Android. Kan downloades via dette link: Mit helbred